23 LIS 2016

Paradoks Braessa

Każde miasto jest objęte różnymi przepisami oraz kodeksami urbanistycznymi, które mają ułatwić funkcjonowanie wszystkim jego mieszkańcom. Właściwie rozplanowanie położenia budynków oraz ulic będzie później decydować o warunkach życia oraz sprawności wykonywania codziennych obowiązków.

Co drażni nas w miastach?

Należy pamiętać, że każde średnie i duże miasto musi się zmierzyć z różnego rodzaju utrudnieniami, z którymi małe miasteczka oraz wsie nigdy lub rzadko mają do czynienia. Są to przede wszystkim spaliny oraz inne zanieczyszczenia, nieustający gwar, a także niekończący się ruch uliczny. Ponadto, w godzinach porannych, a także popołudniowych wszyscy starają się dotrzeć do pracy, czy też swoich domów, co oczywiście wiąże się z powstaniem korków.

Mogłoby się wydawać, że przy wzmożonym ruchu ulicznym, zamknięcie którejkolwiek ulicy, czy też uliczki w mieście automatycznie będzie się wiązać z powstaniem większych korków, a nawet całkowitych zastojów. W tym samym czasie, dodanie nowych połączeń w sieci drogowej, powinno przyczynić się do usprawnienia całego ruchu. Jednak paradoks Braessa udowadnia, że można otrzymać całkowicie odwrotny skutek.

Urbanistyka według matematyków

Matematyk Dietrich Braess udowodnił w swoim twierdzeniu, że czasami próby ułatwienia kierowcom powrotu do domu, czy też dojazdu do pracy, może im tylko zaszkodzić. Paradoks opisuje, jak dodanie atrakcyjniejszych tras sprawi, że każdy członek ruchu drogowego będzie chciał z nich skorzystać. W efekcie, w godzinach porannych lub popołudniowych pojawią się zatory na nowej trasie. Z czasem kierowcy wrócą do korzystania z poprzedniej ulicy, oczekując drogi wolnej od korków. Jednak i z tego rozwiązania zacznie korzystać większość.

Twierdzenie udoskonalili Hyejin Youn oraz Michael T. Gastner, pokazując jak na tej samej zasadzie zadziałałoby zamknięcie niektórych połączeń. Na przykładzie Nowego Jorku, Londynu oraz Bostonu ukazali oni jak wykluczenie z ruchu ulic, na których pojawiały się największe korki, zmusiło kierowców do korzystania z innych dróg. Nagle czas przejazdu z punktu A do B zajął dużo mniej czasu, niż wcześniej.

Paradoks Braessa udowadnia, że w urbanistyce nie zawsze oczywiste rozwiązania przynoszą pożądany skutek. Przygotowanie każdego planu prac wymaga najpierw przeprowadzenia odpowiedniej analizy.